Wat maakt biologisch vlees duurder?

Wat maakt biologisch vlees duurder?

Biologische voeding is eigenlijk altijd duurder dan niet-biologische voeding. Dat geldt ook voor vlees. We weten allemaal dat biologische voeding gelijk staat met een milieuvriendelijke productie en betere leefomstandigheden voor dieren. Maar wat de precieze eisen voor dit keurmerk zijn is vaak niet bekend. Dat maakt het ook onduidelijk waarom biologisch vlees duurder is. Deze vraag, wat het is dat biologisch vlees duurder maakt, wordt in dit artikel beantwoord.


Wanneer is vlees biologisch?

Voeding krijgt niet zomaar het keurmerk ‘biologisch’. Hier zijn namelijk strenge eisen aan verbonden, waardoor een boer flink zijn best moet doen op zijn producten als biologisch aan te mogen bieden. Bij biologische voeding en vlees staat het milieu en dierenwelzijn centraal. De eisen hebben dus betrekking op het verbeteren van de leefomstandigheden en het verminderen van de impact die de productie op het milieu heeft.

Bij dieren moet de boer bijvoorbeeld voor genoeg leefruimte zorgen. Dieren moeten veel bewegingsvrijheid hebben en vrij kunnen rondlopen. Een koe moet bijvoorbeeld minimaal 210 dagen per jaar in de wei kunnen staan. Daarnaast dient al het voedsel dat de dieren krijgen ook biologisch te zijn en wordt geen preventieve antibiotica gebruikt.


Andere factoren die een invloed op de prijs hebben

Naast de extra maatregelen en inzet van de boer om het biologisch keurmerk te kunnen verdienen, spelen er ook andere factoren mee in de hogere prijs. In de bio wereld wordt namelijk geacht dat iedere speler in de productieketen een eerlijke vergoeding verdient voor het geleverde product. Daarnaast wordt er op minder grote schaal geproduceerd en is de bio industrie wat kleiner, waardoor sommige processen nog wat minder efficiënt verlopen.


Dus wat maakt biologisch vlees duurder?

Biologische boeren mogen geen chemische producten gebruiken op hun land, waardoor er extra werk verricht dient te worden om land te onderhouden. Doordat het gebruik van sommige chemische middelen verboden is, dient een boer dus natuurlijke middelen aan te grijpen om sommige problemen op te lossen. Dit vraagt dus om meer tijd en inzet van de boer.

Daarnaast hebben de dieren ook meer land nodig. Omdat de dieren veel bewegingsvrijheid dienen te hebben en zo veel als mogelijk in natuurlijke omstandigheden dienen te leven, is het aantal dieren per vierkante meter lager bij biologisch geproduceerd vlees.


Anders gesteld: waarom gewoon vlees goedkoper is

Bij normale vlees productie worden kosten vaak afgeschoven. De impact is iets waar we in de toekomst pas mee te maken kunnen krijgen of waar we anderszins alsnog voor betalen. Voor de impact op het milieu betalen we bijvoorbeeld via waterzuivering, een verminderde biodiversiteit en de kosten die nodig zijn om het milieu weer te herstellen.


Conclusie

Al met al wordt om een biologisch keurmerk te verdienen veel meer dan een boer gevraagd. En deze extra inzet van de boer resulteert logischerwijs in een hogere prijs. Hoewel de consumentenprijs voor normaal vlees wellicht lager is, betalen we hier op den duur ook dezelfde prijs voor. Het vlees is namelijk van lagere kwaliteit en de impact op het milieu is ook zwaarder. Uiteindelijk delen we de kosten daarvan met z’n allen.