Is biologisch vlees slecht voor het milieu?

Is biologisch vlees slecht voor het milieu?

Als we het groene keurmerk ‘biologisch’ zien, denken we meestal aan duurzaamheid. Milieuvriendelijk geproduceerd eten, met respect voor de leefomstandigheden van het dier. Het wordt algemeen aangenomen dat vleesproductie een negatieve impact heeft op het milieu en dus bijdraagt aan de verdere opwarming van de aarde. Betekent dit dat alle vleeseters hieraan bijdragen? In dit artikel wordt de vraag beantwoord of biologisch vlees ook slecht is voor het milieu.


Wat is de impact van vleesproductie op het milieu?

Bij vleesproductie komen diverse gassen vrij die een bijdrage leveren aan het zogenoemde broeikaseffect en dus bijdragen aan de verandering van het klimaat. Dit zijn onder meer de gassen CO2 (kooldioxide), CH4 (methaan) en N2O (lachgas). Deze gassen worden door herkauwende dieren (zoals koeien) geproduceerd wanneer ze voedsel aan het verteren zijn. Deze gassen komen daarnaast ook uit hun mest vrij. De geproduceerde gassen dragen bij aan het broeikaseffect.

Ook het voer dat de dieren te eten krijgen heeft impact op het milieu. De productie en het transport van veevoer veroorzaakt ook veel uitstoot van de genoemde gassen.

In Nederland is vleesproductie voor ongeveer 40% van de broeikasuitstoot verantwoordelijk. In ons land heeft de productie van vlees dus in verhouding veel invloed op de totale uitstoot. Wereldwijd is dit echter lager, ergens tussen de 10 en 15%. Daar komt ook bij kijken dat broeikasuitstoot door herkauwers onderdeel is van een natuurlijke cyclus en herkauwers juist belangrijk zijn voor het milieu. De grond waar zij van eten neemt namelijk ook weer CO2 op en zorgt voor een kringloop effect, omdat het gras hierdoor opnieuw kan groeien.


Wat doet de biologische vleesindustrie anders?

Om het biologisch keurmerk te krijgen, dient een boer aan strenge eisen te voldoen. Deze eisen zijn door de Europese Unie opgesteld en overgenomen in de Nederlandse wet. Voorbeelden van eisen zijn genoeg leefruimte en bewegingsvrijheid om naar buiten te gaan. Ook dient het voer dat de dieren te eten krijgen biologisch te zijn. Daarnaast mag de boer geen synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Verder is er veel meer ruimte nodig voor de dieren. Er moet dus veel grond worden opgeofferd voor de dieren.

Bij de biologische vleesindustrie wordt veel in kringlooplandbouw ingezet. Zoals hierboven beschreven zorgen herkauwers voor een natuurlijke cyclus. Ze eten gras en bemesten de grond vervolgens. Daarna trekken ze door naar een nieuw stuk gras. Ondertussen zorgt de bemesting ervoor dat het gras weer kan groeien. Als de herkauwers hun rondje rondom het land gemaakt hebben, begint de cyclus weer opnieuw. Deze kan zichzelf dus in stand houden.

Doordat herkauwers veel gras eten, krijgen ze ook meer regenwater binnen. Hierdoor hoeft de boer geen gezuiverd water te gebruiken en kan energie bespaard worden.


Meer weten over biologisch vlees?

Voor meer informatie over de biologische vleesindustrie kun je contact met ons opnemen. We zijn telefonisch bereikbaar, per e-mail en via het contactformulier. Ben je op zoek naar goed en lekker vlees, dat duurzaam en met respect voor dieren geproduceerd is? Bekijk dan ook het aanbod op onze website! We hebben het lekkerste biologische rundvlees en varkensvlees vers voor je klaar liggen.